پایان نامهدانشجویان عزیزی که پایان نامه مقطع خود را با اینجانب اخذنموده اند، راس ساعت 11:30 ظهر پنج شنبه 7آبان ماه در جلسه ای که برای هماهنگی برگزارخواهد گردید ، شرکت فرمایند. 

همچنین میتوانید از طریق ایمیل با اینجانب ارتباط داشته باشید

منبع اصلی مطلب : اتوماتان سلولي
برچسب ها : پایان نامه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : قابل توجه دانشجویان محترم پایان نامه