هماهنگی ,27آذرماه ساعت ,جمعه 27آذرماهدر نظر است با هماهنگی با آموزش محترم دانشگاه،جلسات جبرانی به این شرح برگزار شود. هماهنگی اولیه صورت گرفته است ، هماهنگی نهایی و قطعی در جلسه بعدی کلاس انجام خواهد شد.

1- سیستم های اطلاعات مدیریت  : روز جمعه 27آذرماه ساعت 7:30 صبح

2 شبکه : روز جمعه 27آذرماه ساعت 9:30 صبح

منبع اصلی مطلب : اتوماتان سلولي
برچسب ها : هماهنگی ,27آذرماه ساعت ,جمعه 27آذرماه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : قابل توجه دانشجویان محترم سمنانی